Nieuws

1  2 


De hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd

dinsdag, 17 oktober 2017

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stapjes van drie procentpunt per jaar wordt hij langzaam verlaagd naar maximaal 36,9 procent, gelijk aan het laagste belastingtarief. En dat kost de huizenbezitter een flinke duit. Maar hoeveel precies? Een uitleg.


Lees meer >


Meer balans tussen flexwerk en vast contract

dinsdag, 17 oktober 2017

Er komt meer balans tussen flexwerk en vaste contracten door onder meer: een soepeler ontslagrecht, aanpassing van de transitievergoeding, een tijdelijk contract wordt pas na drie jaar een vast contract en er kan een langere proeftijd worden afgesproken.

Aan het in dienst hebben van personeel kleven voor werkgevers risico’s en kosten. De stapeling van regelingen leidt tot terughoudendheid bij werkgevers om personeel in dienst te nemen of een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Om deze trend te keren, zal naar elke individuele regeling gekeken moeten worden om te zien of er nog sprake is van een juiste balans.  Hieronder de maatregelen op een rijLees meer >


Verlichting verplichtingen loondoorbetaling bij ziekte

dinsdag, 17 oktober 2017

Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Dit betekent een verlichting van de verplichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. Dat staat in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst dat op 10 oktober 2017 is gepubliceerd. 

De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand).  

De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.  

Lees meer >


Tweeschijvenstelsel leid tot lage belastingtarief voor 5,4 miljoen werkenden

dinsdag, 17 oktober 2017

Het nieuwe kabinet wil een tweeschijvenstelsel invoeren met een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent. Dit levert 5,4 miljoen werkenden een lager belastingtarief op. Circa 2,1 miljoen mensen met een baan gaan een iets hoger tarief betalen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   Lees meer >


Wet DBA

dinsdag, 17 oktober 2017

In het regeerakkoord staat dat de Wet DBA wordt vervangen . Er komt een minimumuurtarief voor zzp-ers, een opt-out mogelijkheid en een opdrachtgeversverklaring via het invullen van een webmodule.

Lees meer >