Welkom op onze website

Oosterling Administratie & Advieskantoor, is sinds 1 november 2013 gevestigd aan de Eksterlaan 80 te Haarlem. In 1995 is ons kantoor gestart te Velserbroek, en sindsdien werkzaam geweest binnen het Midden en Klein bedrijf.

Ons team houdt zich bezig met het verzorgen van de bedrijfsadministraties van onze zakelijke cliënten die in verschillende branches werkzaam zijn. Ons clienten (zowel Ib ondernemers als kleinere BV's) zijn werkzaam in de financiele-, beleids- en technische adviessector, de bouwnijverheid, installatietechniek en detailhandel. Wij verzorgen ook de jaarrekening en de diverse aangiften zoals omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast adviseren wij onze cliënten op het gebied van fiscale wetgeving en verminderingsregelingen, investeringsplanning en aftrek, subsidies, bedrijfsfinanciering, personeelsbeleid en liquiditeit. 

De economische recessie heeft bij de meeste ondernemingen zijn sporen achterlaten. Voor het overgrote deel van onze clienten heeft deze vooralsnog geen al te grote gevolgen gehad, hoewel deze crisis wel duidelijk merkbaar is geweest in de orderportefeuilles.  Bij een aantal van hen ebt de crisis nog wel na nu een aantal grootbanken de kredieten van de ondernemers met een teruggelopen omzet versneld willen afbouwen of soms zelfs opzeggen. Dat vraagt van de betrokken ondernemers een groot incasserings- en doorzettingsvermogen en van ons kantoor de nodige expertise en onderhandelingsvaardigheden om voldoende tijd te creeeren om de betrokken ondernemer bij een andere bank onder te brengen. Tot nu toe is dat altijd nog mogelijk gebleken.

Bij de meeste ondernemers neemt de bedrijvigheid weer langzaam toe terwijl anderen nog steeds uiterst moeizaam opdrachten aangeboden krijgen.  Dit verschilt per branche maar de lichtpuntjes worden vaker zichtbaar. Wij verwachten dat het toch nog wel enige tijd zal vergen voor  de bedrijvigheid van voor 2009 weer is teruggekeerd.

De reserves bij de opdrachtgevers zijn inmiddels behoorlijk afgenomen en de banken zijn uiterst terughoudend in het verstrekken van verruimende kredieten, waardoor de besluitvorming die tot opdrachten leiden nog langzaam gaat. Wij voorzien daarin voorlopig helaas nog weinig verandering. Wel zijn er inmiddels naast de grootbanken inmiddels private partijen en organisaties die bereid zijn om de kredieten voor het MKB over te nemen.  

Tevens blijkt dat overheid voor het oplossen van de internationale kredietcrisis steeds vaker maatregelen neemt in de fiscale sfeer om de overheidstekorten aan te vullen. Helaas blijkt dat het kabinet daarbij bovendien niet schroomt om maatregelen te nemen met terugwerkende kracht waardoor het  voor burgers en ondernemers uitermate moeilijk wordt zich tegen te wapenen of te anticiperen. Daar waar mogelijk proberen wij zodra de consequenties van maatregelen ons via de vakpers bereiken zo goed mogelijk op in te spelen om daar waar mogelijk de clienten tijdig te attenderen.  

Tijdens de afgelopen recessie is gebleken dat er veel  wordt gevraagd van de vindingreikheid van de ondernemer zelf. Strikte bewaking van liquiditeit en debiteuren, het aanscherpen van de betalingsvoorwaarden bleken belangrijk en en zullen dit blijven omdat de jaren van hoogtij wellicht voorlopig niet terugekeren. Een geheel andere liquiditeitsbewaking is hiervoor nodig gebleken, iets dat de ondernemer zelf in de hand heeft. 

De belastingplannen voor 2014 zullen wellicht opnieuw het MKB hoofdbrekens bezorgen en wordt daarom door ons op de voet worden gevolgd. Veel plannen kunnen na een aanvankelijke goedkeuring door de 2e Kamer nog door de 1e Kamer wordt weggestemd. Dat maakt anticiperen opnieuw moeilijk.  

Deze wijzigingen zult u terugvinden op deze website onder de betreffende nieuwsrubrieken. Onze clienten die door de aangekondigde maatregelen getroffen zullen worden, worden door ons hierover ook benaderd.   


Wij nodigen u van harte uit onze website en de verschillende onderdelen daarvan uitgebreider te bezoeken zodat u op de hoogte bent en blijft van de mogelijkheden die ons kantoor biedt en om de meest recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied bij te houden.  Voor persoonlijke informatie kunt u als een potentiële cliënt een gratis vrijblijvende afspraak maken.

Tot spoedig!

Erna Oosterling

PS: Kijk ook eens onder de veel gestelde vragen als u iets wilt weten.


 
 

De hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd

dinsdag, 17 oktober 2017

Vanaf 2019 moeten huizenbezitters eraan geloven: dan gaat de hypotheekrenteaftrek versneld verlaagd worden. In stapjes van drie procentpunt per jaar wordt hij langzaam verlaagd naar maximaal 36,9 procent, gelijk aan het laagste belastingtarief. En dat kost de huizenbezitter een flinke duit. Maar hoeveel precies? Een uitleg.


Lees meer >


Meer balans tussen flexwerk en vast contract

dinsdag, 17 oktober 2017

Er komt meer balans tussen flexwerk en vaste contracten door onder meer: een soepeler ontslagrecht, aanpassing van de transitievergoeding, een tijdelijk contract wordt pas na drie jaar een vast contract en er kan een langere proeftijd worden afgesproken.

Aan het in dienst hebben van personeel kleven voor werkgevers risico’s en kosten. De stapeling van regelingen leidt tot terughoudendheid bij werkgevers om personeel in dienst te nemen of een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Om deze trend te keren, zal naar elke individuele regeling gekeken moeten worden om te zien of er nog sprake is van een juiste balans.  Hieronder de maatregelen op een rijLees meer >


Verlichting verplichtingen loondoorbetaling bij ziekte

dinsdag, 17 oktober 2017

Om te bevorderen dat het MKB weer meer personeel in (vaste) dienst durft te nemen, wordt de loondoorbetalingsperiode voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) verkort van twee naar één jaar. Dit betekent een verlichting van de verplichting voor een groot deel van de Nederlandse bedrijven. Dat staat in het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst dat op 10 oktober 2017 is gepubliceerd. 

De verantwoordelijkheid voor loondoorbetaling en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar gaan over naar het UWV (de ontslagbescherming van twee jaar blijft in stand).  

De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lastendekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.  

Lees meer >


Tweeschijvenstelsel leid tot lage belastingtarief voor 5,4 miljoen werkenden

dinsdag, 17 oktober 2017

Het nieuwe kabinet wil een tweeschijvenstelsel invoeren met een basistarief van 36,93 procent en een toptarief van 49,5 procent. Dit levert 5,4 miljoen werkenden een lager belastingtarief op. Circa 2,1 miljoen mensen met een baan gaan een iets hoger tarief betalen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).   Lees meer >


Wet DBA

dinsdag, 17 oktober 2017

In het regeerakkoord staat dat de Wet DBA wordt vervangen . Er komt een minimumuurtarief voor zzp-ers, een opt-out mogelijkheid en een opdrachtgeversverklaring via het invullen van een webmodule.

Lees meer >


Ondernemers hangt hogere belasting boven het hoofd

donderdag, 12 oktober 2017

In het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III zit een addertje onder het gras voor dga's. De ondernemers met een eigen BV dreigen meer ipv minder belasting te gaan betalen.Lees meer >