Welkom op onze website

Oosterling Administratie & Advieskantoor, is sinds 1-3-2023 gevestigd aan de Bingerweg 18-L te Haarlem. In 1995 is ons kantoor gestart te Velserbroek, en sindsdien werkzaam geweest binnen het Midden en Klein bedrijf.

Ons team houdt zich bezig met het verzorgen van de bedrijfsadministraties van onze zakelijke cliënten die in verschillende branches werkzaam zijn. Ons clienten (zowel Ib ondernemers als kleinere BV's) zijn werkzaam in de financiele-, beleids- en technische adviessector, de bouwnijverheid, installatietechniek en detailhandel. Wij verzorgen ook de jaarrekening en de diverse aangiften zoals omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Daarnaast adviseren wij onze cliënten op het gebied van fiscale wetgeving en verminderingsregelingen, investeringsplanning en aftrek, subsidies, bedrijfsfinanciering, personeelsbeleid en liquiditeit. 

De economische recessie heeft bij de meeste ondernemingen zijn sporen achterlaten. Voor het overgrote deel van onze clienten heeft deze vooralsnog geen al te grote gevolgen gehad, hoewel deze crisis wel duidelijk merkbaar is geweest in de orderportefeuilles.  Bij een aantal van hen ebt de crisis nog wel na nu een aantal grootbanken de kredieten van de ondernemers met een teruggelopen omzet versneld willen afbouwen of soms zelfs opzeggen. Dat vraagt van de betrokken ondernemers een groot incasserings- en doorzettingsvermogen en van ons kantoor de nodige expertise en onderhandelingsvaardigheden om voldoende tijd te creeeren om de betrokken ondernemer bij een andere bank onder te brengen. Tot nu toe is dat altijd nog mogelijk gebleken.

Bij de meeste ondernemers neemt de bedrijvigheid weer langzaam toe terwijl anderen nog steeds uiterst moeizaam opdrachten aangeboden krijgen.  Dit verschilt per branche maar de lichtpuntjes worden vaker zichtbaar. Wij verwachten dat het toch nog wel enige tijd zal vergen voor  de bedrijvigheid van voor 2009 weer is teruggekeerd.

De reserves bij de opdrachtgevers zijn inmiddels behoorlijk afgenomen en de banken zijn uiterst terughoudend in het verstrekken van verruimende kredieten, waardoor de besluitvorming die tot opdrachten leiden nog langzaam gaat. Wij voorzien daarin voorlopig helaas nog weinig verandering. Wel zijn er inmiddels naast de grootbanken inmiddels private partijen en organisaties die bereid zijn om de kredieten voor het MKB over te nemen.  

Tevens blijkt dat overheid voor het oplossen van de internationale kredietcrisis steeds vaker maatregelen neemt in de fiscale sfeer om de overheidstekorten aan te vullen. Helaas blijkt dat het kabinet daarbij bovendien niet schroomt om maatregelen te nemen met terugwerkende kracht waardoor het  voor burgers en ondernemers uitermate moeilijk wordt zich tegen te wapenen of te anticiperen. Daar waar mogelijk proberen wij zodra de consequenties van maatregelen ons via de vakpers bereiken zo goed mogelijk op in te spelen om daar waar mogelijk de clienten tijdig te attenderen.  

Tijdens de afgelopen recessie is gebleken dat er veel  wordt gevraagd van de vindingreikheid van de ondernemer zelf. Strikte bewaking van liquiditeit en debiteuren, het aanscherpen van de betalingsvoorwaarden bleken belangrijk en en zullen dit blijven omdat de jaren van hoogtij wellicht voorlopig niet terugekeren. Een geheel andere liquiditeitsbewaking is hiervoor nodig gebleken, iets dat de ondernemer zelf in de hand heeft. 

De belastingplannen voor 2014 zullen wellicht opnieuw het MKB hoofdbrekens bezorgen en wordt daarom door ons op de voet worden gevolgd. Veel plannen kunnen na een aanvankelijke goedkeuring door de 2e Kamer nog door de 1e Kamer wordt weggestemd. Dat maakt anticiperen opnieuw moeilijk.  

Deze wijzigingen zult u terugvinden op deze website onder de betreffende nieuwsrubrieken. Onze clienten die door de aangekondigde maatregelen getroffen zullen worden, worden door ons hierover ook benaderd.   


Wij nodigen u van harte uit onze website en de verschillende onderdelen daarvan uitgebreider te bezoeken zodat u op de hoogte bent en blijft van de mogelijkheden die ons kantoor biedt en om de meest recente ontwikkelingen binnen ons vakgebied bij te houden.  Voor persoonlijke informatie kunt u als een potentiële cliënt een gratis vrijblijvende afspraak maken.

Tot spoedig!

Erna Oosterling

PS: Kijk ook eens onder de veel gestelde vragen als u iets wilt weten.