Het bedrijf


Oosterling Administratie & Advieskantoor is vanaf 1995 tot 1 november 2013 gevestigd geweest te Velerbroek. 1 november zijn wij verhuis naar Haarlem-Noord.


Ons kantoor richt zich met name op het MKB en biedt een breed pakket aan maatwerk diensten op het gebied van financiele administratie, bedrijfsadvisering, personeelsadministratieen startersbegeleiding. Het overgrote deel van clienten is gevestigd in het gebied tussen Heemskerk en Nieuw Vennep, aan de oostkant begrenst door Diemen. Wij werken vanuit een kantoorpraktijk aan huis, waardoor ook bezoek op afspraak in de avonduren mogelijk is!

Hoewel een steeds groter aantal reeds bestaande bedrijven na aanbeveling door bekenden en banken de overstap maakten naar ons kantoor, bestaat een groot deel van onze clienten uit ondernemers die vanaf de start van hun onderneming  bij ons kantoor hun administratie en fiscale aangiften laten verzorgen. De startersbegeleiding bestaat o.a. uit de ondersteuning bij de aanmelding van de nieuwe onderneming bij de Kamer van Koophandel en belastingdienst, het aanmelden van de onderneming als werkgever en uitgebreide op de ondernemer van toepassing zijnde fiscale regelgeving en vrijstellingen. De ondersteuning bij de beoordeling van financieringsaanvraag behoort eveneens tot de mogelijkheden.  

Door onze betrokkenheid bij de start en de daarop volgende ontwikkeling van de onderneming bestaat er vaak een nauwe band met de ondernemer. Ook de maatwerk advisering van de onderneming in relatie met de prive omstandigheden van de ondernemer zorgt voor een persoonlijke band.

Inmiddels hebben een groeiend aantal van onze cliënten hun eenmanszaak omgezet naar een BV, voor welke ondernemingsvorm ons kantoor de financiele administratie en de fiscale aangiften eveneens kan verzorgen. Voor de hiervoor benodigde accountantsverklaringen en notariële akten maken wij gebruik van een in de regio gerenommeerde accountant en notariskantoor. Gebruik hiervan door de client is uiteraard geheel vrijblijvend.  Indien deze zelf een andere voorkeur heeft dan kan hier ook uitstekend mee samen gewerkt worden.

Ten aanzien van de verschillende diensten die wij u als client kunnen bieden verwijs ik naar de betreffende onderdelen op onze website.

Na onze aanvankelijk start als een eenmansbedrijf zonder personeel, is na de indiensttreding van onze eerste medewerker in 1998 ons kantoor uitgegroeid tot een familiebedrijf, waarin naast drie van onze gezinsleden nog vier medewerkers van buiten de familie ons team hebben aangevuld. 

Sindsdien heeft ons kantoor een periode van gestage groei doorgemaakt waarbij wij ook de geboden dienstverlening hieraan hebben aangepast.

Zo krijgen alle clienten een vaste contact persoon toegewezen voor de dagelijkse admininistratieve dienstverlening en hebben een aantal van onze medewerkers zich meer gespecialiseerd op bepaalde onderdelen van het vak. Zo houdt één team zich bezig met de verwerking van uw administratie en uw aangifte omzetbelasting. Een ander team houdt zich voornamelijk bezig met de salarisadminsitratie, eindcontrole, aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en het opstellen van de jaarrekeningen. Een van de medewerkers van dit team ondersteunt daarnaast directie bij de bedrijfsadvisering, en de afhandeling van speciale projecten en bezwaarschriften. De medewerkers van dit team hebben echter een aantal vaste dossiers gehouden die helemaal door hen worden afgewerkt zodat zij allround zullen blijven.

Onze secretaresse fungeert niet alleen als uw eerste aanspreekpunt maar zorgt op aanwijzing van de leiding tevens voor correcte archivering en inventarisatie en toedeling van de nog af te handelen werkzaamheden. Voor een nadere kennismaking met onze medewerkers verwijs ik u naar het kopje 'De mensen' op deze website.

Regelmatig worden al onze medewerkers dmv cursussen up to date gehouden ten aanzien van de nieuwste ontwikkelingen in de wet- en regelgeving. Vanuit de aangeboden vakliteratuur en emailberichtgeving door de vakuitgeverijen vindt eveneens een dagelijkse update plaats. Uit deze informatie worden overigens ook voor onze clienten de belangrijkste highlights op de website geplaatst waardoor ook u op zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht. Ons kantoor is door de Ecabo als stagebedrijf erkend voor de opleiding van jonge professionals in de bedrijfsadminstratieve richting. De afgelopen jaren zijn er een aantal stagiairs geplaatst geweest die werden opgeleid tot Administrateur en junior assistent accountant. Indien de juiste gemotiveerde kandidaat zich aandient zal dit in de toekomst mogelijk worden gecontinueerd. Wij hopen hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de noodzakelijke opleiding van vakmensen binnen onze beroepsgroep.   

De afgelopen tijd hebben wij om de dienstverlening aan onze cliënt verder te kunnen verbeteren onze kantoorsoftware in één pakket ondergebracht waardoor alle ingeleverde informatie zowel telefonisch als schriftelijk in een dossier kan worden samengevoegd en eenvoudig worden voorzien van een volgsysteem om een snellere afhandeling mogelijk te gaan maken.  De nieuwe ontwikkelingen worden voortdurend geëvalueerd en daar waar nodig aangepast aan de dagelijkse praktijk. Hierin worden de ervaringen van de clienten ook meegenomen.

Wij gaan er van uit dat wij met deze aanpassingen niet alleen onze cliënt beter van dienst kunnen zijn maar ook de extra werkzaamheden die de voorkomende problemen bij o.a. de digitale aangiften bij belastingdienst met zich mee brengen het hoofd kunnen bieden.

Indien ons kantoor u aanspreekt en wij wellicht u van dienst zouden kunnen zijn dan kunt u uiteraard geheel vrijbljvend contact met ons opnemen voor een gratis afspraak.

U bent van harte welkom!

Erna Oosterling