Administratie: Aanleveren stukken

Aan te leveren stukken:

Voor de verschillende administratie soorten dienen de volgende stukken te worden aangeleverd:

Start nieuw klant dossier:

 1. uittreksel Kamer van Koophandel
 2. eventueel btw indentificatienummer en melding belastingplicht
 3. identificatie van de ondernemer (paspoort of id kaart)
 4. gebruikersnaam en wachtwoorden belastingdienst tbv aangiften
 5. tevens voor BV's: oprichtingsakten en statuten, aandeelhoudersregister
 6. indien aanwezig: brief van Belastingdienst over de vaststelling belastingplicht
Bedrijfsadministratie (Boekhouding):

 1. verkoopfacturen/declaraties
 2. inkopen (facturen van leveranciers)
 3. kasadministraties (kasboek) inclusief kassabonnen en betaalwijzen.
 4. bankboeken (dagafschriften van zowel betaalrekening als zakelijke spaarrekening)
 5. km-registratie
Wij ontvangen deze informatie bij voorkeur minimaal 1 x kwartaal voor clienten met jaaraangifte OB en maandelijks voor clienten met maand of kwartaal aangifte.

Personeelsadministratie:

 1. geldig legitimatie van de (nieuwe) medewerker, geen rijbewijs!
 2. NAW gegevens, geboortedatum en burgerservice nummer
 3. datum indiensttreding
 4. functie informatie, salarisvoorstel en secundaire arbeidsvoorwaarden
 5. bijzonderheden ten behoeve van de arbeidsovereenkomst 
 6. maandelijks: de uit betaalde lonen of de te verlonen uren